Позадинска слика унутрашње странице

Учионица за обуку

Изглед је врхунски и атмосферски, рибља кост је једноставног облика, а координација је прецизна. Такође се може преклопити и сложити како би се уштедио простор. Јасно подударање боја чини учионицу за обуку пуном виталности. Композитни дизајн је згодан за групну сарадњу и дискусију. Колаборативно учење – побољшајте ефикасност учења за 80%.

Паметна учионица за интерактивно снимање и емитовање, столице за снимање и емитовање могу лако да креирају интерактивне учионице, наставници и ученици учествују заједно, а свака учионица је опремљена активним учионицама у било којој комбинацији како би се побољшала интеграција ученика, побољшао ентузијазам за учење и постигла интеракција у учионици и ефикасност.

Training classroom

Training classroom

Training classroom


Добијате најновију цену? Одговорићемо што је пре могуће (у року од 12 сати)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required